کیکابو

کیکابو برند بلغاستانی می باشد که دز زمینه اقلام سیسمونی فعالیت دارد.کالسکه های مسافرتی ،صندلی های غذا و ماشین از جمله نمونه کار های این برند است.